ANLÄGGNINGSMASKINFÖRARE

Redo att bli anläggningsmaskinförare?

Varför ska jag läsa en Maskinförarutbildning?

Maskinföraryrket är ett framtidsyrke med goda karriärsmöjligheter och genom att läsa en maskinförarutbildning hos Grönlunds får du alla verktyg att utvecklas till olika inriktningar av maskinförararbete.

Vad gör en anläggningsmaskinförare?

En anläggningsmaskinförare arbetar vid byggandet av hus, bostadsområden och vägar samt anläggningar. De kör maskiner för grävning, lastning och lossning samt snöröjning. Vägbyggnad och grundläggning är huvudsakliga arbetsområden. I arbetet ingår att sköta underhåll och enklare reparationer av maskinens kringutrustning.

Ibland hjälper anläggningsmaskinföraren också till med markarbeten utanför maskinen. Det råder stor brist på anläggningsförare i hela landet. Prognosen för yrket framåt är att det de närmaste fem åren kommer att vara lätt att få jobb om man utbildar sig inom yrket.

Hos oss får du en heltäckande maskinförarutbildning med de behörigheter och kompetenser som branschen efterfrågar.

Rikttider för utbildningen

Utbildningen består av moduler som väljs utifrån din utbildningsplan.

Anläggningsförare process Branschens arbetsprocesser 15 dagar*
Anläggningsförare 1 Grunderna i anläggningsarbete 25 dagar*
Anläggningsförare 2 Grunderna i körning och manövrering av mobila maskiner 25 dagar*
Anläggningsförare 3 Övningar med grävmaskin och grävlastare 25 dagar*
Anläggningsförare 4 Användningsområden med mobila arbetsmaskiner 25 dagar*
Anläggning ledningsbyggnad Olika typer av ledningsbyggnad 25 dagar*
Anläggning vägbyggnad Olika typer av väg och banbyggnadsarbeten 15 dagar*
* Tiden är en rikttid, den faktiska tiden avgörs beroende på förkunskaper och särskilda behov.

Jobba som Anläggningsmaskinförare?

Hur är det att arbeta som anläggningsmaskinförare och vad möter man i en vanlig arbetsdag? I filmen från arbetsförmedlingen får ni möta Karin som berättar om hennes resa till yrket och hur hennes arbetsdagar ser ut.

En väldigt bra informationsfilm för dig som är intresserad av att söka till vår utbildning till att bli anläggningsmaskinförare.

Längre ner på sidan finner du mer information om vår utbildning, när vi har informationsmöten och hur du gör för att anmäla dig till nästa studie besök!

APL – Arbetsplatsförlagt Lärande – Utbildningen varvas med arbetsplatsförlagda perioder då du är ute i en verksamhet. Detta ger dig en känsla för yrket och en uppfattning om branschen. Det innebär också att du skapar värdefulla kontakter inför ditt jobbsökande

Viktigt att veta om utbildningen

• Även om yrket är praktiskt så är utbildningen mycket teoretisk med en hel del teori som ska läsas in.

• All undervisning sker på svenska. Yrkessvenska och språkstöd erbjuds inom utbildningen. Diskutera med din handläggare.

• Vi använder alkolås och slumpvisa drogtester i vår nolltolerans mot alkohol och droger.

• Det är Arbetsförmedlingen som avropar en plats åt dig på utbildningen. Ta kontakt med din handläggare för att diskutera dina möjligheter!

Att tänka på

Yrket är ett tekniskt avancerat yrke som hanterar maskiner vid vägbyggen och grundläggning. Koordination blir viktigt då man i arbetet ska kunna jobba med flera manövreringstekniker och koordinera olika rörelser samtidigt. Det är också viktigt att kunna arbeta självständigt i hytten och kunna sköta underhåll samt genomföra enklare reparationer av sin maskin. Uppmärksamhet är en annan viktig egenskap då man framför maskinen bland människor, föremål och byggnader. Då samspel med övriga yrkesgrupper på arbetsplatsen är viktigt, blir samarbetsförmåga och social förmåga viktiga kompetenser som arbetsgivare tittar på när de anställer.

För att få starta utbildningen behöver du:

• Ha B-körkort Utöver ovan rekommenderar branschen att man har

• Goda kunskaper i svenska språket

• Tillgång till egen bil

• Möjlighet att arbeta på annan ort än hemorten

Maskinförarutbildning hos Grönlunds

Test och kartläggning – Alla sökande börjar med test och kartläggning, hur lång tid beror på dina individuella behov. Du kan ibland även erbjudas få gå en extra orienteringskurs. Du får mer information om branschen, introduceras till olika maskiner och ges möjlighet att ta ställning till yrkesvalet. Du får dina förutsättningar för yrket prövade genom tester och intervjuer. Om du efter detta bedöms att passa som anläggningsförare rekommenderas du till start av utbildningen, något som din handläggare på Arbetsförmedlingen beslutar.

Yrkesförarutbildning – Utbildningen innehåller alla de behörigheter du behöver för att arbeta som anläggningsförare. En individuell utbildningsplan tas fram för dig. Här finns möjlighet att planera in extra stöd ifall du behöver det för att nå dina mål. Det kan vara språkstöd eller yrkessvenska eller om du har en funktionsnedsättning som kräver något extra. Planeringen följer dig genom utbildningen. Dina förutsättningar avgör hur lång just din utbildning blir. Inom utbildningen arbetar vi med lastmaskin, grävlastare och grävmaskin såväl band- som hjulburna.

Är du intresserad av utbildningen och vill veta mer?

 

Boka din plats på nästa infomöte och läs mer om utbildningen via länken ”Anmälan till Studiebesök”.