Arbetsmarknadsutbildningar hos Grönlunds

Yrkesförare Buss

Vi bedriver arbetsmarknadsutbildning Yrkesförare Buss på uppdrag av Arbetsförmedlingen.

Yrkesförare Lastbil

Vi bedriver arbetsmarknadsutbildning Yrkesförare Lastbil på uppdrag av Arbetsförmedlingen.

Handläggare

Grönlunds Yrkesutbildningar är en av Sveriges största leverantörer av arbetsmarknadsutbildningar inom transport.

För oss är det viktigt med ett gott och nära samarbete med Arbetsförmedlingen och vill därför uppmuntra dig som handläggare att kontakta oss om du har frågor eller funderingar kring våra utbildningar. Du kan nå oss lokalt eller centralt.

Inom transportbranschen råder det akut förarbrist. I Sverige beräknas det saknas drygt 9 000 förare av buss och lastbil. Behovet av förare förväntas fortsätta öka i takt med att gods- och persontransporterna ökar, pensionsavgångarna i branschen blir fler och branschens krav höjs.