Arbetsmarknadsutbildningar

Yrkesförare - Buss

Vi bedriver arbetsmarknadsutbildning Yrkeförare – Buss på uppdrag av arbetsförmedlingen.

Yrkesutbildningar i Malmö

Yrkesförare - Lastbil

Vi bedriver arbetsmarknadsutbildning Yrkesförare – Lastbil på uppdrag av arbetsförmedlingen.

Handläggare

För oss på Grönlunds är det viktigt med ett gott och nära samarbete med dig som handläggare på Arbetsförmedlingen. Tveka inte att höra av dig till oss lokalt eller centralt!

Transportmarknaden

Arbetsmarknaden för yrkeschaufförer karakteriseras av akut förarbrist där Sverige står inför en brist om ca 4 000 förare inom lastbil. Behovet förväntas fortsätta öka drivet av ökade godstransporter, stora pensionsavgångar i branschen och ökade branschkrav.