HANDLÄGGARE

HANDLÄGGARE

För oss på Grönlunds är det viktigt med ett gott och nära samarbete med dig som handläggare på Arbetsförmedlingen. Tveka inte att höra av dig till oss lokalt eller centralt!

Transportmarknaden

Arbetsmarknaden för yrkeschaufförer karakteriseras av akut förarbrist där Sverige under 2018 står inför en brist om ca 3,500-4,000 förare inom buss och lastbil. Behovet förväntas fortsätta öka drivet av ökade godstransporter, stora pensionsavgångar i branschen och ökade branschkrav.

En yrkesutbildning erbjuder deltagaren yrkesnära träning och utbildning under en intensiv period vilket innebär ledtiden för en deltagare kan komma ut på arbetsmarknaden är relativt kort.

Med en stor andel personer i Sverige utanför arbetsmarknaden ser vi på Grönlunds, som utbildningsleverantör, en möjlighet för oss att bidra till att tillgodose behovet av kompetent arbetskraft inom transportnäringen och samtidigt erbjuda människor en möjlighet till en nystart på arbetsmarknaden.

Utbildning med fokus på anställning

Vi har lång erfarenhet av arbetsmarknadsutbildningar och anpassar oss både efter Arbetsförmedlingens krav och rekommendationer samt branschens riktlinjer varför vi under 2017 utbildar med fordon av högsta miljöklass, vi arbetar med deltagaranpassad utbildning (formativ bedömning) och branschnära genom arbetsplatsförlagd utbildning och vårt fokus är alltid att alla våra deltagare efter avslutad utbildning skall vara anställningsbara.

Vi har inkluderat kompetenser som branschen efterfrågat i vår utbildningsplan som skapades under 2017 med fokus på laganda, flexibilitet, initiativförmåga, kommunikation och framförallt kvalitet.

En individuell utbildningsplan tas fram för varje deltagare fokuserad på utbildningens olika delar, innehåll, omfattning, längd och eventuellt stöd. Denna kompletteras med vår formativa bedömning. Vid utbildningsstart får deltagaren en mentor som håller regelbundna uppföljningssamtal och dokumenterar deltagarens process. Dokumentationen synliggör för deltagare, pedagoger och Arbetsförmedling ett individuellt nuläge och utveckling.

Modulindelad utbildning

Undervisningen är uppbyggd enligt ett antal moduler, som väljs ut i samråd med Arbetsförmedlingen centralt och lokalt, varför undervisningen kan skilja mellan våra utbildningsorter. Modulerna kan bla. bestå av körning med släp, truck, skogstransporter, etc. Längden på utbildningen är individuell.

Vi erbjuder både yrkessvenska och språkstöd om behovs finns för att tillgodose alla våra deltagare. Språksvaghet är därmed inte ett hinder.

Grönlunds verkar också för att uppnå diversifierade deltagargrupper och välkomnar deltagare av olika kön, från olika nationaliteter och med olika arbetslivserfarenhet