Utbildningar med Fokus på anställning

Samarbete för framgång

Vi har stor erfarenhet av arbetsmarknadsutbildningar och vi vet att ett gott samarbete med arbetsförmedlingen och deltagare är nyckeln till framgång.

Vi arbetar utifrån både Arbetsförmedlingens krav och rekommendationer samt branschens riktlinjer. Det är också därför vi utbildar med fordon av högsta miljöklass, arbetar med deltagaranpassad utbildning (formativ bedömning) och branschnära genom arbetsplatsförlagd utbildning. Vårt fokus är alltid att alla våra deltagare efter avslutad utbildning skall vara fullt anställningsbara.

Vi har inkluderat kompetenser som branschen efterfrågat i vår utbildningsplan med fokus på laganda, flexibilitet, initiativförmåga, kommunikation och framförallt kvalitet.

En individuell utbildningsplan tas fram för varje deltagare fokuserad på utbildningens olika delar, innehåll, omfattning, längd och eventuellt stöd. Denna kompletteras med vår formativa bedömning. Vid utbildningsstart får deltagaren en mentor som håller regelbundna uppföljningssamtal och dokumenterar deltagarens process. 

Transportmarknaden

Arbetsmarknaden för yrkeschaufförer karakteriseras av akut förarbrist där Sverige står inför en brist om ca 4 000 förare inom lastbil. Behovet förväntas fortsätta öka drivet av ökade godstransporter, stora pensionsavgångar i branschen och ökade branschkrav.

En yrkesutbildning erbjuder deltagaren yrkesnära träning och utbildning under en intensiv period vilket innebär ledtiden för en deltagare kan komma ut på arbetsmarknaden är relativt kort.

Med en stor andel personer i Sverige utanför arbetsmarknaden ser vi på Grönlunds, som utbildningsleverantör, en möjlighet för oss att bidra till att tillgodose behovet av kompetent arbetskraft inom transportnäringen och samtidigt erbjuda människor en möjlighet till en nystart på arbetsmarknaden.

Modulindelad utbildning

Undervisningen är uppbyggd enligt ett antal moduler, som väljs ut i samråd med Arbetsförmedlingen centralt och lokalt, varför undervisningen kan skilja mellan våra utbildningsorter. Modulerna kan bestå av körning med släp, truck, skogstransporter mm. Längden på utbildningen är individuell.

Vi erbjuder både yrkessvenska och språkstöd om behovs finns för att tillgodose alla våra deltagare. 

Grönlunds verkar också för att uppnå diversifierade deltagargrupper och välkomnar deltagare av olika kön, från olika nationaliteter och med olika arbetslivserfarenhet