ÖVRIGA UTBILDNINGAR

Grönlunds erbjuder en bred palett av utbildningar vid sidan av arbetsmarknadsutbildningarna åt Arbetsförmedlingen både inom Transport och Maskinförarområdet.

BE, C, CE och D-körkort

Grönlunds erbjuder alla yrkesförarens körkortsbehörigheter inom både lastbil och buss. Beroende på vilken kompetens som eftersöks skiljer sig utbildningarna i innehåll och längd men för alla utbildningar gäller både teoribaserad undervisning och praktisk körutbildning. Vidare individanpassar vi våra utbildningar vilket också leder till skillnader mellan deltagare och orter. Examination sker hos Trafikverket, både gällande teori och praktiska moment.

Förkunskaper i form av svenskt B-körkort krävs.

Vi erbjuder BE, CE, CE och D-utbildningar på följande orter: Malmö, Karlskrona, Falkenberg, Nyköping, Jönköping, Örebro, Eskilstuna, Västerås, Södertälje, Hudiksvall och Umeå.

YKB

För att arbeta som yrkesförare av gods- eller persontransporter måste man idag, förutom rätt körkortsbehörighet, även ha ett sk. Yrkeskompetensbevis (YKB), som löpande behöver förnyas.

Grönlunds erbjuder två typer av YKB: en grundutbildning (140h) och en fortbildning (35h), som skall förnyas var 5:e år. Grundutbildningen innehåller främst teoriundervisning men inkluderar praktiska moment och avslutas med ett prov på Trafikverket. Fortbildningen är rent teoretisk och innehåller inget prov. Förkunskaper i form av C eller D-körkort krävs.

Grönlunds erbjuder YKB och YKB-fortbildning både till privatpersoner och företag.

Vi erbjuder YKB-utbildningar på följande orter: Malmö, Karlskrona, Falkenberg, Nyköping, Jönköping, Örebro, Eskilstuna, Västerås, Södertälje, Hudiksvall och Umeå.

Vi har ofta ströplatser kvar på våra utbildningar, tveka inte att höra av dig!

Truckförare

Grönlunds erbjuder truckutbildningar inom 2 kategorier, kategori A och B inom en och samma utbildning.

Kategori A inkluderar:

  • Hög- och låglyftande plocktruck
  • Ledstaplare
  • Låglyftande åktruck
  • Låglyftare

I kategori B ingår:

  • Motviktstruck
  • Skjutstativtruck

Utbildningen är ca. 1 vecka och efter avslutad och godkänd utbildning uppfylls kompetens att arbeta på terminal och med de mest förekommande truckmodellerna. Utbildningen är både teoretisk och praktiskt samt avslutas med examination hos oss på Grönlunds. Inga förkunskaper krävs.

Grönlunds erbjuder truckutbildning både till privatpersoner och företag.

Vi erbjuder truckutbildningar på följande orter: Malmö, Karlskrona, Falkenberg, Nyköping, Jönköping, Örebro, Eskilstuna, Västerås, Södertälje, Hudiksvall och Umeå.

Hjullastare

Vår hjullastarutbildning fokuserar på arbete med godshantering samt på lastning och lossning av gods. Utbildningen inkluderar både teoretiska samt praktiska moment och förkunskaper i form av B-körkort eller traktorkort krävs för att få genomföra utbildningen. Utbildningen omfattar 1-2 veckor.

För att bli godkänd och få TYA:s utbildningsbevis krävs att du blir godkänd både på praktiska moment och på teoretiska kurser hos Grönlunds.

Grönlunds erbjuder hjullastarutbildning både till privatpersoner och företag.

Vi erbjuder hjullastarutbildningar på följande orter: Malmö, Karlskrona, Falkenberg, Nyköping, Jönköping, Örebro, Eskilstuna, Västerås, Södertälje, Hudiksvall och Umeå.

Fordonsmonterad kran

Grönlunds krankurser riktar sig till förare av lastbil som vill vidareutbilda sig inom lastning och lossning av gods med en lastbilskran. Kursen inkluderar lätt och tung klass, dvs. både fordonsmonterad kran upp till 18 tonmeter och över 18 tonmeter. Kursen omfattar ca. 1 vecka.

Utbildningen inkluderar teoretiska samt praktiska moment och förkunskaper i form av C-körkort krävs för att få genomföra utbildningen. För att bli godkänd och få TYA:s utbildningsbevis krävs att du blir godkänd både på praktiska moment och på teoretiska kurser hos Grönlunds.

Grönlunds erbjuder kranförarutbildning både till privatpersoner och företag.

Vi erbjuder kranförarutbildningar på följande orter: Malmö, Karlskrona, Falkenberg, Nyköping, Jönköping, Örebro, Eskilstuna, Västerås,  Hudiksvall och Umeå.

ADR (Carriage of Dangerous goods by Road)

Grönlunds erbjuder utbildningar inom alla klasser av farligt gods. Med farligt gods menar vi ämnen och produkter med sådana egenskaper att de kan skada människor, miljö, egendom och annat gods om de inte hanteras på rätt sätt under en transport, lastning, lossning, förvaring eller annan hantering.

Utbildningen inkluderar enbart teoretiska moment och kursen avslutas med att skriva MSBs-prov (Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap). Utbildningslängden varierar beroende på kursens innehåll.

Grönlunds erbjuder ADR-utbildningar både till privatpersoner och företag.

Vi erbjuder ADR-utbildningar på följande orter: Malmö, Karlskrona, Falkenberg, Nyköping, Jönköping, Örebro, Eskilstuna, Västerås, Södertälje, Hudiksvall och Umeå.