Grönlunds Yrkesutbildningar AB har många års erfarenhet inom körkorts- och yrkesförarutbildningar.

Vår specialitet är branschanpassade och kvalitativa förarutbildningar. Inom vår verksamhet har vi en enorm bredd med körkortsutbildningar från C och D till CE och DE  samt olika kompletterande utbildningar som ADR, YKB och truck.

Vår breda utbildningspalett är tillgänglig för både dig som är privatperson och för er som kommun eller företag.

Trafikskoleverksamhet

Grönlunds är en trafikskola lik andra trafikskolor med den skillnaden att vår primära verksamhet är på såkallade ”Tunga” körkortsbehörigheter.

Vi erbjuder utbildning inom:

C – Tung lastbil
CE – Tung lastbil med tungt släp
D – Buss *
DE – Buss med tungt släp *

Övrig trafikskoleverksamhet

Grönlunds erbjuder även körkortsutbildning för personbil så som:

Introduktionsutbildning *
B96 – Personbil med släp sammanlagd totalvikt 4250 kg *
BE – Personbil med tungt släp *
Testkörning med omdöme

* erbjuds endast på vissa orter.

För ytteligare information och priser kontakta ditt närmaste Grönlunds kontor.

Arbetsmarknadsutbildning

Grönlunds är en utav leverantörerna utav arbetsmarknadsutbildning för Yrkesförare Buss och Lastbil

Man blir anvisad till utbildningen utav Arbetsförmedlingen och alla sökande börjar med en Test och kartläggning där man får sina förutsättningar för utbildningen och yrket testade och baserat på resultatet här beslutar Arbetsförmedling om man blir vidare anvisad till utbildningen.

Yrkesförarutbildning

Utbildningen innehåller alla de behörigheter du behöver för att kunna arbeta som anläggningsförare. En individuell utbildningsplan tas fram för dig. Här finns möjlighet att planera in extra stöd ifall du bedöms behöva det för att nå dina mål. Det kan vara språkstöd eller yrkessvenska, eller om du har en funktionsnedsättning som kräver något extra. Planeringen följer dig genom utbildningen. Dina förutsättningar avgör hur lång just din utbildning blir.

Mer om Yrkesförarutbildningen

Vill du veta mer om yrkesförarutbildningen och var vi levererar arbetsmarknadsutbildning Yrkesförarutbildning Buss eller Lastbil så hittar du mer information via knappen nedan.

Kompletterande utbildningar och kravkurser

En stor del av vår verksamhet består i att utbilda och vidareutbilda yrkesförare och andra personer inom transportbranchen. Vi stoltserar med kompetenta och engagerade utbildare och ett kvalitativt uppdaterat utbildningsmaterial.

Yrkeskompetensbevis – YKB

Idag krävs det yrkeskompetensbevis för att få köra godstransporter med tung lastbil eller persontransporter med buss och även den som omfattas av såkallad ”hävdvunnen rätt” ska vid körning ha ett yrkeskompetensbevis.

Grönlunds erbjuder alla typer av utbildningar inom YKB.

YKB Fortbildning

35 timmar uppdelat på 5 delkurser. Hos oss kan du gå både som privatperson eller via ditt företag du kan välja att gå alla delkurser eller enstaka delkurser. En förutsättning för att läsa YKB fortbildning är att du sedan tidigare har eller har haft ett YKB eller att du har såkallad ”hävdvunnen rätt”

YKB Grundutbildning

YKB Grundutbildning är motsvarande 280 timmar och är avsedd för förare vars ålder understiger körkortsåldern. Dvs för de som är under 21 år för lastbil och 23 år för buss.

YKB Förkortad Grundutbildning

YKB Förkortad grundutbildning är motsvarande 140 timmar och är avsedd för förare somhar nått körkortsåldern för lastbil och buss. Är man mellan 21 – 23 år kan man även läsa förkortad grundutbildning för buss men man är då begränsad till att köra buss i linjetrafik där linjens längd är högst 50 km fram tills man fyller 23 år.

YKB Kompletterande Utbildning

YKB Kompletterande utbildning är motsvarade 35 eller 70  timmar beroende på ålder och körkortstyp. Den kompletterande utbildningen är avsedd för förare som tidigare genomgått grundutbildning eller förkortad grundutbildning för en körkortstyp och som även vill ta för den andra körkortstypen.

ADR – Transport av farligt gods

Om man ska transportera farligt gods eller är om man på någotvis är delaktig i transporten måste man ha genomgått utbildning i farligt gods.

ADR Grundkurs

ADR Grund bedrivs under 1+3 dagar. En dag med  teoretiska och praktiska övningar inom brandbekämpning och första hjälpen som genomförs i anslutning (inte nödvändigtvis under samma vecka) till den teoretiska ADR-utbildningen på 3 dagar. Vi  erbjuder även repetitionsutbildning för ADR Grundkurs.

ADR Specialkurser

Grundkursen måste kompletteras med specialkurser om man ska transportera explosiva ämnen och föremål i Klass 1, radioaktiva ämnen i Klass 7 eller om man ska transportera farligt gods i tank, MEMU eller MEG-container.

Specialkurs för Klass 1 är på 1 dag.
Specialkurs för Klass 7 är på 1 dag.
Specialkurs för tank är på 2 dagar.

ADR utbildning enligt Kap. 1.3

Personer som är delaktiga i transport av farligt gods på väg som t.ex. förpackar, lastar och lossar farligt gods behöver inte alltid gå en ADR grundkurs utan oftast räcker det med en såkallad 1.3-utbildning. Med en 1.3-utbildning får man även transportera farligt gods i undantagsmängder så som värdeberäknad mängd, begränsad mängd och reducerad mängd. En 1.3-utbildning genomförs på 1 dag.

Övriga utbildningar

Utöver tidigare nämnda utbildningar kan vi även erbjuda:

  • Arbeta på väg – Nivå 1.1, 1.2, 1.3
  • Truckutbildning –  A – C
  • Kranutbildning – över och under 18 ton meter
  • Lastsäkringsutbildning
  • Sparsam körning
  • Riskutbildning – Säker körning för lastbil och buss

 

Grönlunds Yrkesutbildningar AB erbjuder öppna kurser av olika förarutbildningar Se våra kommande kurser under Öppna kurser. För frågor eller bokning av företagsutbildning, kontakta oss på närmaste kontor.