OM OSS

OM OSS

Vi erbjuder utbildningar inom transport och logistik

Grönlunds är ett privatägt utbildningsföretag med samma stabila ägare sedan drygt 20 år tillbaka. Vi är för närvarande etablerade på 10 orter i landet och erbjuder utbildningar inom transport, yrkesförarutbildning, främst lastbil. Som enda ort med kontinuerlig yrkesförarutbildning för buss är Södertälje. Vi arbetar med både arbetsmarknadsutbildning och rekryteringsutbildning mot Arbetsförmedlingen och mot det privata näringslivet inom diverse krav- och säkerhetskurser, men även där yrkesförarutbildning. På våra lokala sidor framgår vilka öppna kurser som är planerade och hur man anmäler sig. För skräddarsydda upplägg och vidare dialog finns kontaktuppgifter till respektive ort.

Värderingar

Vi är värderingsstyrda och brinner för att se människor utvecklas! Våra medarbetare är kärnan i vår verksamhet. För att kunna rekrytera och behålla rätt medarbetare lägger vi stor vikt vid att kunna erbjuda en attraktiv arbetsplats med fokus på kompetens, professionalism och kvalitetsmedvetande. Det gör att vi satsar på våra medarbetare och förväntar oss engagemang och delaktighet. Vi tror på en organisation som vill och är beredd att ta ansvar, vi tror på att våra medarbetare är intresserade av att göra skillnad, på riktigt.  Grönlunds har och verkar för en företagskultur som bygger på värderingar. Värderingarna är vårt gemensamma styrmedel och stöd

Vår Värdegrund

Vi värnar och vårdar våra kunders förtroende

Vi värderar och står för en god affärsetik

Vi arbetar branschorienterat och kundnära

Vi bedriver utbildning som är uppdaterad och utvecklande

Vi bedriver en verksamhet som vi är stolta över

Vi värnar om mångfald och ska alltid agera etiskt och moraliskt

Våra värderingar, våra värdeord

Vi är engagerade – Engagemang

För oss är ett djupt engagemang grunden till en lyckad utbildning

Vi möter våra kunders förväntningar inom ramen för utbildningen

Vi är tillgängliga, pålitliga och kunniga

Genom engagemang visar vi lojalitet både mot våra kunder och internt i bolaget

Vi ger kvalitet – Kvalitet

För oss innebär kvalitet en långsiktighet i alla våra relationer både internt och externt

Vår intention är att göra rätt

Vi ger rätt kvalitet, den kvalitet respektive avtal föreskriver

Vi arbetar ständigt med förbättringar genom att kontinuerligt mäta kundnöjdhet, följa upp vår verksamhet samt arbeta efter företagets processer och strukturer

Vi medverkar till att människor når sina mål

Vi arbetar flexibelt – Flexibilitet

För oss innebär flexibilitet att vi är lösningsfokuserade och tillmötesgående

Vi är lyhörda inför individens utgångsläge och anpassar oss efter det

Vi ser till behoven hos varje deltagare och kund

Vi arbetar med de olika alternativ och resurser som behövs för att nå uppsatta utbildningsmål

Jämställdhet och mångfald

Grönlunds Yrkesutbildningar har som målsättning att vara en jämställd arbetsplats och partner. Vi värnar om våra olikheter och accepterar inte att någon direkt eller indirekt missgynnas av faktorer som enbart baseras på: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

Organisation

Vi har en sk platt organisation! Vi fokuserar våra resurser ute i verksamheten i form av internutbildning och utveckling av våra fina medarbetare, uppdaterad utrustning såsom en fordonspark vi är stolta över, utveckling av material och läroplattform. Detta snarare än en stab. Det innebär att organisationen är tydlig, att våra kollegor, både chefer och medarbetare, har uttalade specialuppdrag på kort eller lång tid. Det betyder också att vi är lösningsfokuserade, att vi stöttar varandra och har roligt på vägen!