AKTUELLT

AKTUELLT

Grönlunds Yrkesutbildningar följer myndigheternas rekommendationer och riktlinjer rörande Covid -19

 

För oss är det viktigt att erbjuda en säker arbetsmiljö för både deltagare och medarbetare och verka för en minskad smittspridning i samhället. Ingen ska komma till våra utbildningar med sjukdomssymtom, varken deltagare eller medarbetare.

Enligt Arbetsförmedlingens rekommendationer gällande arbetsmarknadsutbildning så anpassar vi vår verksamhet, så långt det är möjligt, till undervisning på distans.

Vi anpassar även formen för informationsträffar och test- och kartläggningsveckor. Vi förändrar schemaläggning och planering för att skjuta på tvingande fysiska moment där så är möjligt.

Praktiska moment till viss del kommer att genomföras med anpassning till uppkommen situation, i syfte att minska smittspridning.

Finns frågor kring våra utbildningar, tveka inte att kontakta oss!

Du hittar alltid nya utbildningstillfällen i vår kurskatalog.