YRKESFÖRARE LASTBIL

Syftet med utbildningen är att tillgodose behovet av kompetent arbetskraft inom transportområdet och den bedrivs i nära samarbete med branschen. Målet är att alla deltagare skall vara anställningsbara efter avslutat utbildning.

Lastbilsförare

Utbildningen riktar sig till arbetslösa eller personer som riskerar att bli arbetslösa och som innehar svensk körkort med B-behörighet.

Utbildningen är uppdelat i två olika steg, testmoduler och yrkesförarutbildning.

Testmoduler

Testmoduler är en förberedande utbildning som används innan yrkesutbildningen och har som syfte att ge deltagarna möjlighet att ta ställning till yrkesvalet och få sina förutsättningar för yrket prövade.

Exempel på aktiviteter under testmodulerna:

 • Körtest
 • Teoretiska tester inom läsförståelse, trafikregler och yrkesmatematik
 • Introduktion till körkortsteori
 • Branschinformation
 • Praktik
 • Djupintervju
 • Läkarundersökning

Deltagare som når upp till kraven och därmed bedöms vara lämpliga för utbildningen och yrket anvisas av Arbetsförmedlingen till yrkesförarutbildningen.

Yrkesförarutbildningen

Utbildningen är inte enbart en körkortsutbildning utan innehåller alla delar som behövs för att vara anställningsbar inom branschen. Utbildningslängden är mycket individuell och beror på hur mycket stöd varje enskild deltagare behöver för att klara målen men ligger vanligen i spannet 15 – 30 veckor.

Exempel på innehåll i Yrkesutbildningen:

 • Teoriutbildning för aktuell körkortsbehörighet
 • Övningskörning för aktuell behörighet
 • ADR (farligt gods)
 • Truck
 • Yrkesförarkompetenskurs
 • Arbetsplatslärande på relevant företag

Viktigt att notera

 • Det framtida behovet av lastbilsförare är mycket stort vilket leder till att arbetsmarknaden ser ljus ut för alla som har kompetens inom området.
 • Arbetet som lastbilsförare är i stor utsträckning praktisk men utbildningen är till största delen teoretisk. Det betyder att de flesta deltagare behöver arbeta hårt och målmedvetet med alla de teoretiska ämnena, men med rätt motivation brukar detta inte vara ett problem.
 • Vi som utbildningsanordnare beslutar inte vem som får gå på våra arbetsmarknadsutbildningar, kontakta därför din handläggare på Arbetsförmedlingen för mer information om utbildningen och hur du ansöker. Du kan också kontakta Grönlunds på den ort som är intressant . Kontaktuppgifter hittar du under fliken, Om Grönlunds, Kontakta Oss.