Grönlunds Yrkesutbildningar finns över hela Sverige. Vilken Grönlunds passar dig?
Om Grönlunds

Visselblås

Här kan du som elev lämna helt anonyma förslag och klagomål till Grönlunds.

Berätta så att vi kan bli bättre!

På Grönlunds vill vi säkerställa att vi kontinuerligt förbättrar vår verksamhet. Vi är väldigt måna om att få till oss elevernas förslag till förbättringar och vi har återkommande kvalitetsmätningar med både våra elever och kunder. Men vår erfarenhet säger oss är att det ibland kan vara svårt att som elev lämna förslag till förbättringar och rena klagomål, då man kan uppfatta att man är i en beroendeställning till Grönlunds.

Genom vårt samarbete med Visselblås AB kan du som elev, helt anonymt, lämna förslag och klagomål till Grönlunds. Använd länken i loggan nedan för att kontakta oss genom Visselblås.
Tack på förhand för dina synpunkter. Du och vad du tycker är viktigt för oss!

Om Visselblås

Visselblås är en tjänst som erbjuder en teknisk plattform för anonyma visslare och mottagare att kommunicera. Syftet är att undanröja risker för repressalier för den som avser att lämna information om t.ex missförhållanden.

Källa: Visselblås